Bun venit pe site-ul VAȚA DE JOS!

Istorie si cultura

Prezentare Locala

    1. AŞEZARE GEOGRAFICĂ ŞI SCURT ISTORIC

Comuna Vaţa de Jos, situată pe drumul dinspre Brad către Oradea, se întinde pe o suprafaţă de 20.263 de hectare, dintre care 3.570 sunt terenuri agricole, populaţia sa este de aproximativ 3.718 de locuitori şi este compusă din 13 aşezări, acestea fiind centrul de comună şi satele: Vaţa de Sus, Căzăneşti, Basarabasa, Prăvăleni, Ciungani, Ociu, Ocişor, Brotuna, Târnava de Criş, Prihodişte, Tătărăştii de Criş, Vata de Jos şi Birtin.

Comuna Vaţa de Jos este aşezată la extremitatea nord-estică a judeţului Hunedoara.

Poziţia geografică a comunei Vaţa de Jos, este limitată de valorile 46°11′ latitudine nordică şi 22°36′ longitudine estică.

În partea de nord şi vest comuna se învecinează cu judeţul Arad, în partea de sud-vest şi sud se învecinează cu comuna Tomeşti, la sud-est cu comuna Vorţa, iar în partea de est cu comuna Baia de Criş.

Distanţe


Distanţa de la localitatea Vaţa de Jos – Deva este de 60 km, iar până la Brad este de 20 km.

Cele mai apropiate sate faţă de centrul de comună sunt Prihodişte şi Basarabasa, aflate la 2 km faţă de aceasta.

În partea de nord-est, comuna este străbătută de drumul naţional DN 76 (Oradea-Brad-Deva) şi aproape paralel cu acesta, de calea ferată ce leagă Deva de localităţile Brad, Vaţa de Jos şi Arad.

Caracterizare geografic, geologică şi hidrogeologică.

Relieful

Comuna Vaţa de Jos se află în depresiunea intra-montană Brad – Hălmagiu, la poalele munţilor Metaliferi, la marginea de vest a Ţării Moţilor Crişeni şi la confluenţa cursurilor de apă Ponor şi Crişul Alb.

Relieful este în majoritate deluros şi creşte dinspre lunca Crişului Alb până aproape de munţii Metaliferi, prezentând elemente a unei simetrii geometrice.

Relieful prezintă diferenţe de altitudine între bazinul propriu-zis scufundat şi coastele dealurilor din jur, specific bazinelor tectonice intramontane. Cota terenului este de cca. 230 m.

Clima şi precipitaţiile

Clima este temperată, având caracter specific depresiunilor, cu variaţii mici de temperatură. Vântul are intensităţi mici, din cauza formelor de relief, care împiedică deplasările masive de aer.

  • Media anuală a temperaturii: 9 0C

  • Media temperaturilor celor mai scăzute: -2 0C

  • Media temperaturilor celor mai ridicate: 18 0C

  • Media precipitaţiilor: 700 mm (destul de ridicat)

Apele de precipitaţii – abundente în această zonă – sunt adunate de Crişul Alb şi pârâul Ponor (Vaţa), ambele având caracter torenţial, dând naştere la inundaţii, mai ales primăvara, dar nu numai, deoarece în decembrie 1995 apele celor două cursuri de apă au ieşit din matcă.

Condiţii hidrogeotehnice

Principalul curs de apa care străbate comuna este râul Crişul Alb, în care se varsă pârâul Ponor(Vaţa).

Stratul de apă subterană este la adâncimea de 3-6 m.

Zăcământul de apă termominerală are hidrostructura reprezentată prin complexul melafiric, faliat şi fisurat, prin care circulă ascendent apele juvenile. Aceasta mineralizează apele cu sulfaţi, clor, magneziu, sodiu şi bronz. După mineralizarea apelor radiare devin ascensionale şi apar ca izvoare termominerale. Zona afectată de ape termale este restrânsă, dar posibilităţile de zăcământ sunt mari.

Grad de seismicitate: zona F.

Solurile

Solul teritoriului administrativ al comunei aparţine în bună parte terenurilor agricole (50,33%) dar şi pădurilor (46,17%). Fondul lemnos este valorificat prin grija silvicultorilor şi a agenţilor economici care-şi desfăşoară activitatea în acest domeniu.

Zăcământul de apă termominerală a influenţat dezvoltarea localităţii, care a devenit , dintr-o localitate agro-industrială, o staţiune balneo-climaterică.

Temperatura apei este de 36 0C. Apele sunt minerale, sulfurate, calcice, magnezice, coro-sodice, cu urme de siliciu, uşor radioactive, fiind recomandate pentru reumatism, boli ginecologice, afecţiuni cronice, paralizii, neuroastenii, etc.

UTILIZAREA TERENULUI

Comuna Vaţa de Jos se întinde pe o suprafaţa de 20263 ha, reprezentând aproximativ 3% din suprafaţa judeţului Hunedoara din care teren agricol:

3570 ha – terenuri agricole, din care:

– 1730 ha teren arabil,

– 1021 ha păşuni,

– 819 ha fâneţe

Suprafaţa locuibilă în comuna Vaţa de Jos este 65158 mp

    1. SUPRAFAŢA ŞI CARACTERISTICILE ADMINISTRATIV TERITORIALE

Localitatea Vaţa de Jos, situată pe drumul dinspre Brad către Oradea, se întinde pe o suprafaţă de 20.263 de hectare, dintre care 3.570 sunt terenuri agricole, populaţia sa este de aproximativ 3.718 de locuitori şi este compusă din 13 aşezări, acestea fiind centrul de comună Vata de Jos şi satele: Vaţa de Sus, Căzăneşti, Basarabasa, Prăvăleni, Ciungani, Ociu, Ocişor, Brotuna, Târnava de Criş, Prihodişte, Tătărăştii de Criş şi Birtin.

POPULAŢIA.

În tabelul de mai jos prezentăm evoluţia populaţiei comunei Vaţa de Jos începând cu anul 1966:

An

1966

1977

1986

1992

1996

2002

2006

Nr. locuitori

6261

5803

5130

4830

4846

4293

4097

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close